NAJUTICAJNIJE ILI INOVATIVNE INICIJATIVE kroz umjetnički izraz za podsticanje društvenih promjena i osviještenosti kroz stvaranje kreativnosti, jačanja i povezivanja ljudi.

Jeste li novi glumci/ce ili producenti energičnog filma, umjetnik/ca ili koreograf/kinja? Ova nagrada priznaje kreativne snage budućnosti – zvijezde u usponu među mladim umjetnicima u izvedbi i vizualnoj umjetnosti i onima iza scene. Izraz kroz umjetnost poput izvedbe (kazalište, ples, govorna riječ), umjetničke instalacije, slikanje, poeziju, animaciju i još mnogo toga. Ova se kategorija se fokusira na proces uključivanja, razvijanja i osnaživanja mladih ali i zajednice kroz kreativnost i umjetnost.
Kategorija ne podrazumijeva muzički izražaj-koji je svrstan u posebnu kategoriju.

Glasajte za svog heroja kategorije: Umjetnost i kultura

* Moguće je iskoristiti jedan glas

Amna Hasić

Broj glasova: 1780

Andrea Petrović

Broj glasova: 200

Deni Erdeljac

Broj glasova: 214

Iris Stuhli

Broj glasova: 465

Mirza Pinjić

Broj glasova: 91

Sara Nuhanović

Broj glasova: 26

Vanja Stankić

Broj glasova: 2848

Ostale kategorije: