NAJUTICAJNIJE ILI INOVATIVNE INICIJATIVE kroz umjetnički izraz za podsticanje društvenih promjena i osviještenosti kroz stvaranje kreativnosti, jačanja i povezivanja ljudi.

Jeste li novi glumci/ce ili producenti energičnog filma, umjetnik/ca ili koreograf/kinja? Ova nagrada priznaje kreativne snage budućnosti – zvijezde u usponu među mladim umjetnicima u izvedbi i vizualnoj umjetnosti i onima iza scene. Izraz kroz umjetnost poput izvedbe (kazalište, ples, govorna riječ), umjetničke instalacije, slikanje, poeziju, animaciju i još mnogo toga. Ova se kategorija se fokusira na proces uključivanja, razvijanja i osnaživanja mladih ali i zajednice kroz kreativnost i umjetnost.
Kategorija ne podrazumijeva muzički izražaj-koji je svrstan u posebnu kategoriju.

Glasajte za svog heroja kategorije: Umjetnost i kultura

* Moguće je iskoristiti jedan glas

Adnan Džekić

Broj glasova: 254

Armin Suljić

Broj glasova: 109

Lana Kamberović

Broj glasova: 2046

Mirza Mujagić

Broj glasova: 258

Muhamed Ahmuljić

Broj glasova: 1046

Ostale kategorije: