Pravilnik

Pravilnik

 • Učestvovati mogu mladi od 15 do 29 godina sa područja Tuzlanskog kantona i Kantona Sarajevo.
 • Svi mogu prijaviti kandidate za Challenge BIGBANG.
 • Specijalni žiri može nominovati kandidate.
 • Na fotografiji koju priložite ne smiju biti druge osobe, nije dozvoljeno više puta učitati istu fotografiju.
 • Nominator preuzima odgovornost za informacije priložene u prijavi.
 • Odobravate da informacije koje nam pošaljete putem službenog obrasca možemo koristiti za sve aktivnosti Challenge BIGBANG-a (Radio, Web, Outdoor, PR...).
 • Dobitnici priznanja se biraju žiriranjem i online glasanjem na website-u bigbang.ba.
 • Kandidati koji prođu u TOP 75 i TOP 30 pristaju da se javno objavi njihovo ime i prezime, kratka priča o njima i njihova slika.
 • Za jednu kategoriju moguće je glasati samo jednom.
 • Dobitnici priznanja bit će obaviješteni putem e-maila/telefona.
 • Svi kandidati mlađi od 18 godina trebaju odobrenje roditelja za učešće u BIGBANG CHALLENGE