nauka

Unutar ove kategorije prepoznajemo mlade sa postignutim rezultatima u nauci koji mogu pokazati uspješnost u području naučne izvrsnosti; i pokazuju znakove uspjeha u procesu obrazovanja. (izvanredni rezultati na školskim ili univerzitetskim takmičenjima). Kandidati/kinje mogu biti učenici ili studenti svih smjerova ili fakulteta.

Glasajte za svog heroja kategorije: Nauka i obrazovanje

* Moguće je iskoristiti jedan glas

Adnan Mujanović

Broj glasova: 463

Aid Avdibašić

Broj glasova: 86

Azra Imamović

Broj glasova: 877

Emina Džidić

Broj glasova: 747

Emina Mahmutbegović

Broj glasova: 1379

Matea Brandalik

Broj glasova: 370

Nermin Đuzić

Broj glasova: 1284

Una Suljić

Broj glasova: 83

Istražite ostale kategorije