Šerif Salihović

Podržite Šerif Salihović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Šerif Salihović je rođen i odrastao u Sarajevu, a trenutno je apsolvent ekonomskih studija UNSA. Kao veliki avanturist i entuzijasta, u svojih 26 godina živio je u 5 zemalja, aktivno govori Engleski i Njemački jezik. Šerif je
Mladi Evropski Ambasador za Zapadni Balkan, Erasmus alumnista, član nekoliko regionalnih i lokalnih organizacija fokusirani na jačanje regionalne saradnje. Aktivan promotor interesa mladih BiH i Evropskih vrijednosti. Budući diplomata, ekonomist, poliglot, filantrop i ko zna šta još.

CILJ

Kao Mladi Evropski Ambasador za Zapadni Balkan Šerif se zalaže za promociju Evropski vrijednosti u BiH i regionu. Njegova mnogobrojna učešća na programima razmjene studenata, kao i učešća u regionalnim i globalnim programima i projektima za mlade, odličan primjer za mlade i studente u BiH kako konstanti treba težiti ka suradnji i umrežavanju sa mladima sirom svijeta. Njegov cilj je da ubrza proces integracije BiH ka Evropskoj Uniji, kao i ojačavanje međuregionalne saradnje mladih.

 

POSTIGNUĆA

Mladi Evropski Ambasador kroz aktivnu komunikaciju sa EU delegacijom, zastupa interese mladih BiH i Zapadnog Balkana. Promovise Erasmus programe i projekte u BiH, dok u programima na području EU kao ambasador promovise i predstavlja našu BiH.

 

MEDIA

 

 

Podržite Šerif Salihović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Evropski put