Sara Arslanagić

Podržite Sara Arslanagić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Student na Master Studiju Medunarodnih odnosa i evropskih studija na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Druga godina na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Najmlada vijećnica u Općini Centar Sarajevo. Engleski i Bosanski su mi maternji jezici, pored toga tečno govorim francuski i
arapski jezik.

CILJ

Da općina centar Sarajevo bude Općina mladih. Podnijela sam inicijativu da Općina Centar održi tematsku sjednicu o mladima
općine centar i to ce biti prvi put da jedna općina u BiH održi takvu sjednicu. Sljedeći cilj jeste da pokažem da mladima ima mjesta u politici i da trebaju što više da se bore za svoja prava i da budu pokretači promjena u Bosni i Hercegovini.

 

POSTIGNUĆA

PUBLIKACIJE
Izborne preferencije mladih birača u Bosni i Hercegovini 2022 LINK Arslanagié S., Mitrovic M. (2022).

Electoral Preferences of Youth Voters in Bosnia and Herzegovina, MAP Social Sciences, 2(1), 28 37. doi:
LINK
Održavanje ljudskih prava ljudi u pokretu u Bosni i Hercegovini 2022 LINK Arslanagic S, Mitrovic M, Vukicevic S (2022).

Upholding Human  Rights of People on The Move, Social Sciences Centre, Conference on Migration,
2022, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Vijećnica u Općini Centar Sarajevo od 2020. godine.

 

 

MEDIA

 

Podržite Sara Arslanagić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Evropski put