Nedžada Zahirović

Podržite Nedžada Zahirović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Nedžada Zahirović ima 24 godine, a dodiplomski i master studij završila je na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu, te dodatni studij na Internet akademiji u Sarajevu.
Nedžada je bachelor ekonomike poljoprivrede i prehrambene industrije, magistar biljne proizvodnje na smjeru urbana poljoprivreda, te social media, online PR & community manager.
Kroz svoj studij fokusirala se na ozelenjivanje urbanih sredina, ističući se posebno u modelu urbane poljoprivrede koji se odnosi na dizajniranje zelenih krovova širom Bosne i Hercegovine.
Pored projekata koji se odnose na landscape urbanizam počinje i sa projektovanjem zelenih enterijera. U slobodno vrijeme bavi se grafičkim dizajnom.

POSTIGNUĆA

Kroz svoj studij učestvovala je, ali i bila organizator raznih konferencija (Team Organizer – Casee Conference 2019) takmičenja (Organizator – AGRObjektiv, Učesnik – AgrIN..), te projekata i radionica koje se temelje na ciljevima održivog razvoja (H2020 Twinning projekat Smartwater, Modern Techniques to ensure enviromental sustainability in Eastern Europe…).
Njena master teza odnosila se na doprinos mitigaciji efekata klimatskih promjena kroz urbanu poljoprivredu, gdje je projektovala zeleni krov na Soliteru 3 u Općini Kakanj.
Član je udruženja Agripreneur (Banja Luka) i Eco Active Natura (Sarajevo).

MEDIA

 

Podržite Nedžada Zahirović na Facebook-u:

GRESKA POVRATAK-BUTTON