Nedim Sućeska

Podržite Nedim Sućeska na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Nedim Sućeska je rođen 02.05.2001. godine u Sarajevu.
Završio Srednju medicinsku skolu Sarajevo – smjer laboratorijski tehničar.
Proveo godinu dana volontirajući za Crveni Križ. Član je Udruženja građana “RUKE” od januara ove godine.
Trenutno tu obavlja funkciju kao koordinator lokalnih timova. Svoj najveći fokus je usmjerio prema razvoju ekologije u Bosni i Hercegovini iz razloga što je to problem s kojim se suočava čitava planeta.

POSTIGNUĆA

Akcija čišćenja 16. Septembra u Sarajevu, te koordinacija odvijanja istoimene akcije u 10 drugih gradova u Bosni i Hercegovini.
Akcija pošumljavanja u proljeće i u jesen tekuće godine, te koordinacija odvijanja istoimene akcije u 4 druga grada u Bosni i Hercegovini.
Držanje nastave u osnovnim školama u sklopu eko skole.
Održano predavanje na temu reciklaža u centru Safet Zajko, i još brojni projekti na temu ekologije u Bosni i Hercegovini.

MEDIA

Podržite Nedim Sućeska na Facebook-u:

GRESKA POVRATAK-BUTTON