Muhamed Numanović

Podržite Muhamed Numanović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Zovem se Muhamed. Učenik sam 2. razreda Behram begove medrese u Tuzli. Osnovnu školu sam završio u Živinicama. Tokom osnovne škole sam aktivno učestvovao na takmičenjima iz sporta i prirodnih nauka, a naročito matematike i fizike. To sam nastavio i u srednjoj školi gdje sam već ostvario zapažene rezultate. Ove godine sam se počeo baviti i volonterskim radom u oblasti fizike, pomažući mlađim učenicima. Odličan sam učenik.

 

CILJ

Želio bih steći što više znanja, te ostvariti nešto novo u polju nauke i obrazovanja.


POSTIGNUĆA

Kroz osnovnu školu sam ostvarivao rezultate iz matemtike i fizike na općinskom i kantonalnom nivou. U srednjoj školi sam to nastavio. Pored uspjeha na nižim nivoima, ove godine sam, kao jedini učenik 1. razeda, osvojio 6. mjesto na Državnom takmičenju iz fizike, te tako postao u historiji najmljađi predstavnik Bosne i Hercegovine na Internacionalnoj olimpijadi iz fizike, na kojoj sam pored učešća osvojio i olimpijsku medalju. Pored toga sam ostvario i rezultate iz matematike na kantonalnom i federalnom nivou, te se aktivno spremam za takmičenja koja će se održavati od marta do jula sljedeće godine.

MEDIA

 

 

 

Podržite Muhamed Numanović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Umjetnost i kultura