Muhamed Duraković

Podržite Muhamed Duraković na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: GRAČANICA

KRATKA BIOGRAFIJA

Muhamed Duraković je rođen 18. oktobra 2001. godine u Gračanici, a odrastao je u Malešićima, gdje je završio i osnovnu školu.

Srednju školu završio je u Gračanici, a istakanuo se uzastopnim plasmanima na federalna takmičenja iz fizike te raznim radionicama, vježbama i istraživanjima koje je uporedo provodio.

Sve te aktivnosti koje je provodio, dale su doprinos da bude proglašen učenikom generacije od strane škole, a zatim i da bude proglašen posebnim priznanjem od strane Vlade Federacije BiH kao jedan od 30 najboljih srednjoškolaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Trenutno studira na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i pored toga uporedo i dalje istražuje razne oblasti iz fizike.

POSTIGNUĆA

 Mladi inovator – kreator inovacje Pametni roštilj

  Učenik generacije JU MSŠ “Gračanica”

   IV mjesto na Federalnom takmičenju iz Fizike

Najbolji srednjoškolac Federacije BiH

MEDIA

Podržite Muhamed Duraković na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Inovacije