Muhamed Ahmuljić

Podržite Muhamed Ahmuljić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: GRAČANICA

KRATKA BIOGRAFIJA

Muhamed Ahmuljić je diplomant 376. generacije Karađoz-begove medrese. Nakon završetka srednje škole, upisao je studij bosanskog jezika i književnosti na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru. Ubrzo je dobio ponudu za sudjelovanje na studijskom programu “English Literature And Music With International Experience” na Univerzitetu “Bangor” u Sjevernom Velsu, koju je na kraju i prihvatio.

Tokom srednjoškolskog školovanja, osvojio je prvo mjesto za film koji je sam osmislio. Također, više puta je nagrađivan za svoj poetski izraz i aktivan je na području omladinskog aktivizma, s posebnim naglaskom na umjetnost.

Kroz umjetnički aktivizam, koristi svoj Instagram profil kako bi skrenuo pažnju na određene društvene devijacije u državi i svijetu putem proznih tekstova i ostvario je značajan utjecaj. Također, obavljao je funkciju menadžera za razvoj partnerstava i marketinga u omladinskoj organizaciji AIESEC.

Ove godine surađivao je s luksemburškom nacionalnom televizijom kao autor i skladatelj za njihov nacionalni izbor pomoću kojeg će odabrati svog predstavnika za Eurosong. Njegov rad je usmjeren na umjetnički aktivizam i borbu za ženska prava.

POSTIGNUĆA

Ulazak u uži izbor na literarnom konkursu poezije na engleskom jeziku koji je organizirao Filološki fakultet u Banjoj Luci za poeziju na engleskom jeziku

Nagrada za prvo mjesto na konkurs za najbolji film koji je organizirala Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini (režija + koncept)

Ponude za studiranje od strane Univerziteta Bangor u Sjevernom Velsu za studij engleske književnosti i muzike s internacionalnim iskustvom, Univerzitet Edinburgh za studij Engleske književnosti i historije, te školarina od strane Xenophon College London

Poziv od strane luksemburške nacionalne televizije (RTL) za saradnju na nacionalnom izboru za Eurosong kao autor i kompozitor

Treće mjesto po broju lajkova na Facebooku i prvo mjesto po broju lajkova na Instagramu na literarnom takmičenju koje je održao Edukacijski Fakultet u Travniku

Izrada društvene igre “Gamifying EU Realities in BIH” koja se zasniva na konceptu pitanja iz umjetnosti i kulture, te dobra prihvaćenost od strane mladih u Bosni i Hercegovini

Certificirana osoba zadužena za provođenje omladinskih kampanja zasnovanih na umjetničkom aktivizmu na međunarodnom programu održanom u Strugi – ALTYO

Napisan istraživački rad na temu “Femicid u Bosni i Hercegovini” pod pokroviteljstvom nevladine organizacije Humanity in Action

Izrađen infografik za suzbijanje femicida u Bosni i Hercegovini kroz prizmu kulture i umjetnosti

Organizacija dvodnevnog seminara u saradnji sa OSCE-om i ODIHR-om na temu književnosti s posebnim akcentom na kreativno pisanje

Organizacija Youth Speak Foruma koji se održao u Sarajevu za mlade osobe u saradnji sa AIESEC-om

Organizacija literarnog konkursa “Živjeti slobodno, perom se boriti” u saradnji s Buybookom, uloga žirija (preko 100 pristiglih radova) te promocija samog događaja i odlična medijska promocija

Volontiranje u trajanju od 80 sati na festivalu kulture i umjetnosti “Slovo Gorčina” te objava osvrta pod nazivom “Kako je Abdulah Sidran nadvladao hercegovački ćelopek?”

MEDIA

Podržite Muhamed Ahmuljić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Umjetnost i kultura