Mirzet Omerović

Podržite Mirzet Omerović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: KLADANJ

KRATKA BIOGRAFIJA

Mirzet Omerović rođen je 22.10.1992. godine u Srebrenici. Osnovnu školu je pohađao od 1999. do 2007. godine kao odličan učenik. Od 2007. do 2011. godine pohađao je Gimnaziju ,, Musa Ćazim Ćatić’’ u Kladnju, gdje je tokom cijelog školovanja ostvarivao odličan uspjeh. Ekonomski fakultet u Tuzli upisao je 2012. godine. Od 2013. je stipendista Bosana fondacije, uz čiju je podršku ostvario zavidne rezultate na ličnom usavršavanju. Kao diplomant smjera “Računovodstvo i Revizija’’ diplomski rad na temu ,, Materijalnost u reviziji” pod mentorstvom dr.sc. Reufa Kapića, redovnog profesora, odbranio je 20.07.2016. godine sa najvišom ocjenom, čime je stekao zvanje bachelora ekonomije. Magistarski rad na temu “Mjesto i uloga kontrolinga kreditiranja i naplate potraživanja od kupaca u preduzećima drvoprerađivačke industrije Tuzlanskog kantona” odbranio je 19.11.2019. godine, te stekao zvanje magistra ekonomije.

Po završetku dodiplomskog studija započinje pripravnički staž u JKP “Komunalac” Kladanj gdje je radio od 26.09.2016. do 26.09.2017. na računovodstvenim i administrativnim poslovima. Od 26.09.2017. do 30.06.2018. angažovan je kao Marketing i PR menadžer u edukativno-konsultantskoj kući FINconsult. U julu 2018. godine zapošljava se u Raiffeisen banci, gdje obavlja poslove bankarskog službenika. U junu 2020. Godine prelazi na poziciju menadžera prodaje za mala i srednja preduzeća. Od 01.10.2018. angažovan je kao vanjski saradnik na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na predmetima “Troškovno računovodstvo”, “Upravljačko računovodstvo”, “Finansije”, te “Troškovi i kalkulacije u turizmu” na prvom ciklusu studija I “Specifični problemi poslovnih finansija” na drugom ciklusu. Pored navedenog angažovan je kao predavač pri Udruženju EconVita Zenica.

Ator je pet naučno-istraživačkih radova “Nezavisna revizija javnih rashoda” čiji je autor, te “Nezavisnost državnih revizora i finansijska stabilnost“, “The Role of Controlling Credit Sales and Receivables in the Wood Processing Companies of  Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina“ “Mjesto i uloga računovodstvenog u ukupnom informacionom sistemu preduzeća” I “Kontroling kreditiranja kupaca i naplate potraživanja: Primjer drvoprerađivačke industrije Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina” gdje se pojavljuje kao koautor.

Stručno usavršavanje je nastavio kroz neformalni vid obrazovanja kroz učešće u nekoliko projekata, te volonterski staž. U svom dosijeu ima nekoliko certifikata. Poznaje osnove njemačkog i engleskog jezika, uspješno radi u WordPress programu, te poznaje rad na računaru u oblasti Microsoft Office paketa, Interneta itd.

Cilj je napredak u karijeri. Promocija nauke i obrazovanja, te podsticanje edukacija mladih u siroj drustvenoj zajednici.

CILJ

Obzirom da sam ostvario plasman na Balkansko dvoransko juniorsko prvenstvo koje se ove godine održava u Istanbulu, iskreno se nadam što boljem uspjehu i osvajanju jedne od medalja u trci na 60 m.
Takođe mi je cilj ove godine da ostavrim plasman na Balkanko i Evropsko juniorsko prvenstvo u trci na 100 m.
A najdraži cilj bi mi bio da moji ostvareni rezultati doprinesu da i moj Grad Srebrenik dobije tartan stazu na Gradskom stadionu jer znam koliko bi to značilo svim mojim sugrađanima, a pogotovo mladima.

POSTIGNUĆA

Objavljeni radovi:
1. Omerović M., Nezavisna revizija javnih rashoda, Poslovni konsultant, Međunarodno indeksirani naučno-stručni časopis, broj 75, EBSCO Publishing, Finconsult, Tuzla, april 2018.

2. Avdić J., Brajić A., Omerović M., Nezavisnost državnih revizora i finansijska stabilnost, Zbornik radova, 6. Međunarodni simpozij, FINconsult, Tuzla, maj 2018.

3. Kozarević E., Delić A., Omerović M., The Role of Controlling Credit Sales and Receivables in the Wood Processing Companies of  Tuzla Canton, Bosnia and Herzegovina, International Journal of Industrial Engineering and Management )IJIEM=, Vol. 10 No 1 2019, pp. 93-103.

4. Omerović M., Salkić A., Isaković I., Mjesto i uloga računovodstvenog u ukupnom informacionom sistemu preduzeća, Sveučilište/Univerzitet Vitez – Fakultet informacionih tehnologija, Vitez, 2019., pp. 142-170.

5. Omerović M., Salkić A., Isaković I., Kontroling kreditiranja kupaca i naplate potraživanja: Primjer drvoprerađivačke industrije Tuzlanskog kantona, Bosna i Hercegovina, Sveučilište/Univerzitet Vitez – Fakultet informacionih tehnologija, Vitez, 2019., pp.128-141.
Certifikati:

⮚    Certifikat za učešće u projektu „Poticanje društvene poduzetnosti u BiH“   pod pokroviteljstvom Bosana Fondacije i Američke ambasade u BiH;

⮚    Certifikat za „Liderstvo i komunikaciju“ pod pokroviteljstvom Fondacije Konrad Adenauer u BiH.

⮚    Certifikat za „Izradu Business plana“ pod pokroviteljstvom Univerziteta u Tuzli

⮚    Uvjerenje o završenom seminaru „Kako uspješno napisati i prijaviti EU projekt u BiH“ pod pokroviteljstvom EURHO consulting Osijek

⮚    Certifikat o završenoj edukaciji za vođenje poslovnih knjiga – FINconsult

⮚    Certifikat „Migracije i konkurentnost zemalja Jugoisočne Evrope“ – Šesta internacionalna naučna konferencija Ekonomija Integracija ICEI

Poslovna karijera

MEDIA

Podržite Mirzet Omerović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje