Mirza Rastoder

Podržite Mirza Rastoder na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Mirza Rastoder, diplomirao diplomatiju i ekonomiju na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, dok je magistarski rad iz oblasti finansijskog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Tokom i poslije studiranja, kao asistent projekta Horizon2020 koji je bio fokusiran na rodnu ravnopravnost u visokom obrazovanju, nastavio je da djeluje u tom pravcu, pokrenuvši i prvi univerzitetski HUB u BiH za studente i srednjoškolce, Homework HUB, u sklopu kojeg je osnovanHUB Gender istraživački centar, koji se bavi edukacijama i predavanjima za studenata. U sklopu preduzetničkih aktivnosti, u svom radu, često organizuje aktivnosti i događaje rodnih politika za studente i studentice, podižući svijest o značajnosti ove tematike.

CILJ

Otvaranjem start up kompanije pod nazivom Homework d.o.o., Mirza Rastoder je posvetio svoj rad promociji nauke i obrazovanja među mladima. Cilj djelovanja Homework HUB-a jeste objašnjen sloganom #ScienceISIN. Kako bi se nauka, i obrazovanje generalno približili mladima, Homework HUB pored multifunkcionalnog prostora nudi mladima različite aktivnosti, seminare, edukacije, treninge, studijska putovanja, kurseve. Kroz sve te aktivnsoti, fokus je na motivisanju mladih da rade na sebi i ulažu u svoje znanje. Cilj jednog ovakvog djelovanja je učiniti nauku IN među mladima i pokazati važnost iste bosanskohercegovačkom društvu.

POSTIGNUĆA

Nakon tri godine rada u Homework HUB-, kao i nakon osnivanja istog, kroz programe HUB-a je prošlo oko 3000 mladih koji su kroz članstvo u HUB-u stekli mnoga poznanstva i prilike. Radeći na promociji rodne ravnopravnosti, osnovan je Gender istraživački centar koji konstantno radi na aktivnostima i projektima koji zagovaraju politike i usvanje propisa koji se tiču rodne ravnopravnosti. Homework HUB je prvi univerzitetski HUB u Bosni i Hercegovini koji nudi izuzetne prilike za mlade u Sarajevu, ali i za mlade iz ostalih Kantona u BiH.

#CompanyWall Business dodijela je Homework HUB-u A+ certifikat bonitetne izvrsnosti. Kako ističu iz CompanyWall:
Bonitetnom ocjenom A+ utvrđeno je da firma posluje pouzdano i stabilno, a saradnja s firmom čije je poslovanje CompanyWall business ocijenila bonitetnom ocjenom A+ nije rizična, jer je riječ o poslovnom partneru koji ispunjava visoke standarde uspješnog poslovanja.

U maju 2022. godine, Homework HUB je postao dobitnik najvišeg priznanja Kantona Sarajevo u promociji nauke i obrazovanja među mladim ljudima, što je pokazatelj truda i rada.

MEDIA

Podržite Mirza Rastoder na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Poduzetništvo i startup