Mirnes Požegić

Podržite Mirnes Požegić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: KALESIJA

KRATKA BIOGRAFIJA

Mirnes je rođen 07.07.1996 godine u Tuzli, po zanimanju je diplomirani Inženjer saobraćaja. Do svoje 25 godine objavio je naučne radove od kojih se ističe rad sa kojim je osvojeno treće mjesto na Međunarodno naučno stručnoj konferenciji StES koju organizuje univerzitet u Banja Luci naziv naučnog rada je “Inteligentna roba u intermodalnom transportu”, posljednji naučni rad je objavljen na međunarodno naučnom skupu u Travniku naziv naučnog rada je “Vozovi nagibne tehnike”. Trenutno je u fazi izrade naučnog rada koji će biti objavljen van granica BiH odnosno u Makedoniji.
Pored svega navedenog Mirnes je student drugog ciklusa master studija na Saobraćajnom fakultetu Doboj.
Mirnes se rekreativno bavi KickBoxingom, Fudbalom i aktivan je član Airsoft kluba Brotherhood Kalesija.

CILJ

Cilj koji želi ostvariti jeste da se inovativne tehnologije koje se trenutno primjenjuju u razvijenim zemljama primjene i na teritoriji BiH, takođe jedan od ciljeva je pokazati mladima da se može uskladiti vrijeme za obrazovanje i sport.

POSTIGNUĆA

Naučni rad na međunarodno naučno stručnoj konferenciji StES 2020 univerzitet u Banja Luci (3 mjesto):(Inteligentna roba u intermodalnom transportu).
Naučni rad na međunarodno stručnoj konferenciji Travnik (3 mjesto): (Vozovi nagibne tehnike).
Međunarodna konferencija TTs Makedonija rad je u fazi recenzije (Stanje kolosjeka i mjere poboljšanja na dionici pruge Bosanska poljan-Lukavac)

MEDIA

Podržite Mirnes Požegić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Inovacije