Mirela Mandžo

Podržite Mirela Mandžo na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Moje ime je Mirela Mandžo, rođena sam u Sarajevu, trenutno živim u Tuzli gdje sam završila osnovnu, srednju školu i fakultet. Po struci sam Bachelor geografije. Tokom studiranja postizala sam odlične rezultate kako u nastavnim, tako i u vannastavnim aktivnostima. Sudjelovala sam u raznim projektima, konferencijama, pisanju naučnih radova, predstavljanju fakulteta i odsjeka. Od projekata izdvajam “Planina Konjuh kao potencijal održivog razvoja turizma Tuzlanskog kantona” prilikom kojeg sam bila koautor fotomonografije.
Mnogo pažnje sam posvetila turizmu, te sam već na drugoj godini studija bila organizator terenske nastave za studente geografije. Interesovanje za turizam sam predstavila i u svom Završnom radu koji glasi “Turizam Grada Tuzla”. ​Moje zalaganje za nauku je prepoznao i Grad Tuzla koji mi dodjeljuje Nagradu Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista za 2018., 2019. i 2020. godinu.
U slobodno vrijeme se bavim izradom dekorativnih predmeta, te na taj način ispunjavam i svoju kreativnost.

CILJ

Glavni cilj koji želim ostvariti jeste pravilna edukacija šireg stanovništva, promovisanje nauke, te razvoj i promovisanje Grada Tuzla u turističkom smislu.

POSTIGNUĆA

– Dobitnica nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista za 2018., 2019. i 2020. godinu.
– Certifikat za učešće i prezentaciju naučnog dijela na Desetoj regionalnoj konferenciji studenata geotehničkih nauka.
– Certifikat o učešću u naučno-istraživačkom projektu realizovanog u okviru Naučno-istraživačkog kampa za mlade II.
– Certifikat o učešću u projektu “Nauka i društvo” organiziranog od strane DAAD.
– Certifikat o učešću u završnoj konferenciji naučno-istraživačkog projekta realiziranog u okviru Naučno-istraživačkog kampa za mlade II.
– Certifikat o učešću na kursu “Poplave i kontaminirana tla”.
– Certifikat za finalistu iz kategorije “Best Children’s Literature and Illustration Award 2019.”, realizovanog od strane Adelaide Books.
– Zahvalnica za učešće na manifestaciji Evropska noć istraživača, 2019.
– Koautor fotomonografije “Planina Konjuh kao potencijal održivog razvoja turizma Tuzlanskog kantona “.
– Dopredsjednica Skupštine Udruženja geografa u Bosni i Hercegovini.

MEDIA

Podržite Mirela Mandžo na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje