Matea Brandalik

Budi dio pokreta! Podrži Matea Brandalik na Facebook-u:
Glasanje je završeno!

(Moguće je iskoristiti po jedan glas za svaku od 10 kategorija)

MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Odrasla u Tuzli gdje  završava osnovno i srednje obrazovanje. Nakon završetka gimnazije s odličnim uspjehom  se ubrzo odlučila na život i studij u Austriji. Kao neko ko je od djetinjstva bio zaljubljen u jezike, nije dugo trebalo  da shvati da se time želi baviti i u budućnosti. Jezici su za nju uvijek predstavljali proširenje  obzora, stjecanje novih poznanstava i razumijevanje drugih kultura. Iako je studentica tri   fakulteta, od samog dolaska u Beč pohađa kurseve jezika i na drugim smjerovima poput skandinavistike, romanistike i bizantologije.

▪ Preddiplomski studij slavistike (ruski, češki i slovenački jezik) završen u augustu 2019. godine
▪ Preddiplomski studij orijentalistike na Bečkom univerzitetu
▪ Preddiplomski studij političkih nauka na Univerzitetu u Salzburgu
▪ Diplomski studij konferencijskog prevođenja u kombinaciji s ruskim, njemačkim, bosanskim i portugalskim jezikom na Bečkom univerzitetu

CILJ

U budućosti planira zaključiti svoje obrazovanje na dva preostala preddiplomska te na diplomskom smjeru. Pored toga bih voljela nastaviti  usavršavanje u oblasti tumačenja, naučiti još nekoliko jezika .

POSTIGNUĆA

U okviru studija  imala je priliku usavršavati se na univerzitetima u Sloveniji (Univerzitet u Ljubljani), Češkoj Republici (Univerzitet Južne Bohemije), Bjelorusiji (Bjeloruski državni lingvistički univerzitet) i Crnoj Gori (Straniak Academy for Democracy and Human Rights). Tri godine  aktivno sudjeluje na konferencijama i raznim simulacijama rada institucija Evropske unije i Ujedinjenih nacija diljem Evrope. To je bila jedinstvena mogućnost gdje je mogla spojiti  strast ka putovanjima sa studijama jezika i političkih nauka, budući da je  na tim konferencijama  držala govore i komunicirala s drugim učesnicima na raznim jezicima, od engleskog, ruskog, danskog pa sve do grčkog. 2016. godine  odrađivala je praksu u „Austrijskom društvu za vanjsku politiku i Ujedinjene nacije.“ 2018. godine  je radila kao prevodilac s engleskog na portugalski za projekat „No to Cancer“ koji je imao zadatak podići svijest o raku i omogućiti informacije o istom na što većem broju jezika. Veliku ulogu u odabiru  zanimanja, pored  ljubavi prema jezicima igralo je i zadovoljstvo koje osjeća nakon što pomognem ljudima prevazići jezične barijere i pokazati im da ne postoji jezik koji se ne može savladati. Tri semestra  je bila mentorica na Odsjeku za političke nauke te Odsjeku za slavistiku na Bečkom univerzitetu. Trenutno predaje engleski, njemački i španski u školi stranih jezika i radim kao freelance prevodilac/tumač.

FOTOGRAFIJE

Processed with MOLDIV
Budi dio pokreta! Podrži Matea Brandalik na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje