Maida Imširović

Podržite Maida Imširović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Maida Suljić Imširović rođena je 1994. godine u Srebreniku. Nakon stečene diplome bachelora logopeda i audiologa, počela je raditi u javnom sektoru pri čemu uviđa sve veću potrebu za buđenjem svijesti o logopediji kao znanosti a ujedno i potrebi. Promovišući struku na raznim platformama ostvaruje i prve konsultacije sa klijentima, od čega se njena poslovna ideja i počela rađati. Prve pružene terapije bile su na online platformama. Nakon nekog vremena odlučuje se posvetiti samo privatnoj praksi, kako bih se imala više vremena posvetiti klijentu, struci, te unaprijediti svoje znanje i vještine, a tako i probuditi svijest lokalne zajednice. Danas u svojoj lokalnoj zajednici, Srebreniku, Maida ima privatnu logopedsku ordinaciju sa posvećenim stručnim timom, koji pronalazi prilike i načine da omogući svakom pacijentu da ostvari svoje maksimalne potencijale. Kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja Srebrenik Maida je unaprijedila svoja poduzetnička znanja i vještina i dobila potrebnu finansijsku i mentorsku podršku u razvoju biznisa.

CILJ

Maidin cilj je da stvori uslove u kojem će moći da pomogne svakom pacijentu da ostvari svoje maksimalne potencijale.


POSTIGNUĆA

Mlada poduzetnica – vlasnica logopedske ordinacije Logomedical. Formiranje stručnog tima, velik broj uspješno rehabilitovanih pacijenata, certificirani Marte Meo praktičar, implementacija programa Edufeedback u terapijama, primjena savremene logopedske opreme, uspostavljanje sistema online terapija.

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

Podržite Maida Imširović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Poduzetništvo i startup