Lejla Džinić Bešić

Podržite Lejla Džinić Bešić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Lejla Džinić Bešić rođena je 06. marta 1995.godine u Tuzli. Svoje srednjoškolsko obrazovanje stekla je u Gimnaziji „Ismet Mujezinović“ u Tuzli, a danas nosi zvanje bachelora logopedije i audiologije koje je stekla na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli, Odsjek logopedija i audiologija. Kroz svoje srednjoškolsko obrazovanje bila je zainteresirana za aktivizam i volontiranje, te svoj volonterski rad (koji je trajao devet godina) započinje u srednjoj školi i nastavlja kroz rad u lokalnim nevladinim organizacijama (NVO Osmijeh za osmijeh, Udruženje SOCI, Udruženje Kalimero i dr.). Nakon završenog fakulteta, odrađuje pripravnički staž i polaže stručni ispit, a kako bi iskoristila vrijeme do prvog zaposlenja, kreirala je Facebook profil „Logopedica Tuzla“ gdje je roditeljima djece sa govorno-jezičkim teškoćama davala savjete i smjernice za prevenciju govorno-jezičkih teškoća. 

Kroz podršku u okviru IMPAKT inkubatora poslovnih ideja Tuzlanskog kantona Lejla u 2023. godini registruje prvi privatni logopedski kabinet u formi obrta na području Grada Tuzla,  što je zapravo ostvarenje njenog najvećeg sna i kruna dosadašnjeg rada i zalaganja. Pored rada sa djecom sa govorno-jezičkim poteškoćama i njihovim roditeljima, Lejla sarađuje i sa nizom privatnih predškolskih ustanova i udruženja na području Tuzlanskog kantona

POSTIGNUĆA

 Vlasnica Facebook stranice „Logopedica Tuzla“ sa preko 6000 pratilaca roditelja djece sa govorno-jezičnim teškoćama kojima pruža besplatne savjete i smjernice vezane za iste

Vlasnica privatnog logopedskog kabineta „Od A do Ž“

Doprinos rješavanju govorno-jezičkih teškoća kod preko 300 djece sa područja Tuzlanskog kantona i šire

MEDIA

Podržite Lejla Džinić Bešić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Poduzetništvo i startup