Jasmina Čekrić

Podržite Jasmina Čekrić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Jasmina Čekrić trenutno obnaša dužnost izvršne direktorice u udruženju PROI Sarajevo i istovremeno koordinira rad prvog Zagovaračkog odbora mladih u Bosni i Hercegovini.

Njen profesionalni profil se odlikuje iskustvom u zagovaranju za kreiranje novih i jačanje postojećih politika i izgradnji kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine za implementaciju tih politika a u cilju stvaranja efikasnih sistemskih rješenja za Bosnu i Hercegovinu.

Po struci je bachelor hemijskog inženjerstva i tehnologije, dok se građanskim aktivizmom bavi posljednjih 11 godina.

Njen rad je posebno usmjeren na razvoj mladih, zagovaranje za EU integracije, unapređenje javnozdravstvenih politika te reformu Ustava Bosne i Hercegovine.

POSTIGNUĆA

1. Uspostavljanje i koordinacija prvog Zagovaračkog odbora mladih u Bosni i Hercegovini

2. Demonstrirano iskustvo u zagovaranju za jačanje javnozdravstvenih politika, što je rezultiralo usvajanjem novog zakona o kontroli duhana u FBIH

3. Obnašanje dužnosti izvršne direktorice u udruženju PROI Sarajevo.

4. Izgradnja kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine kako bi efikasno implementirale politike na području kontrole duhana (državni nivo, nivo entiteta i Brčko Distrikta)

5. Diploma iz oblasti Hemijskog inženjerstva i tehnologije.

6. Aktivno učešće u građanskom aktivizmu tokom 11 godina, od čega 6 godina aktivno kroz Pozorište mladih Tuzle, 5 godina kroz politički i građanski aktivizam

7. Učešće u izradi prijedloga Ustava u okviru projekta Ustavotvorna skupština mladih.

MEDIA

 

Podržite Jasmina Čekrić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Evropski put