Faruk Šehić

Podržite Faruk Šehić na Facebook-u:
Glasajte

(Moguće je iskoristiti po jedan glas za svaku od 10 kategorija)

MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Moja priča počinje sa jednim malim radoznalim dječakom koji nikad nije znao šta tačno želi da postigne u životu, ali je znao da želi da vidi rezultate svog rada. Ostala djeca su uvijek maštala o nekim pozicijama svojih heroja kao što sportisti, vozači auta, piloti i slično, dok je moja želja bila da radim u autopraonici. To radno mjesto nije predstavljalo niti mog zamišljenog heroja, niti sam to radio, osim u igri, ali je pružalo jednu viziju: vidio sam rezultate rada i  truda. Poslije toga tokom velikog broja aktivnosti slobodnog vremena sam uvijek nešto pravio uzimajući materijale, provodeći vremena s njima i dobivajući rezultat. To mi je uvijek bilo zadovoljstvo. Poslije su uvijek moji izbori bili bazirani na pravljenju nečega, pa sam tako birao i šta ću učiti, birao srednju školu i fakultet, ali taj način razmišljanja me je doveo u svijet istraživanja. Tu sam vidio da je zajednica baš kao spomenuti materijal, gdje je potrebno vrijeme, pažnja, ali i upornost da se dobije neki krajnji rezultat. Veliko zadovoljstvo mi je kada uspijem zainteresovati druge da istražuju i doprinose zajednici, a i kada vidim da neko živi bolje i sretnije kao rezultat mog truda, za koji niti tražim nagradu, niti poštovanje, jer osjećaj kad sebe pogledam i shvatim da sam učinio dobro djelo je ono što me oduševljava. Moje djelovanje u zajednici je počelo još u srednjoj školi u Vijeću Učenika i Asocijacija srednjoškolaca u BiH, gdje sam zajedno sa kolegama učestvovao u radu na pitanjima dobrobiti srednjoškolaca i poboljšanja kvaliteta obrazovanja, kao i organizaciji projekata “Dan srednjoškolaca”,“Socijalni dan” i “Olimpijada srednjoškolaca”, ali i podsticanja aktivnog učešća učenika u radu škole, promovisanja interesa škole u zajednici, promovisanja ekoloških vrijednosti, organizovanja humanitarnih akcija(Merhamet i akcija „Jedan slatkiš, jedno dijete“. Kao rezultat brojnih aktivnosti, Gimnazija „Meša Selimović“ je 2014. godine dobila titulu za najbolji-e Savjet/Vijeće učenika u Bosni i Hercegovini u okviru državne kampanje „Škola po PS-u“ u organizaciji mreSVUBiH-a. Tokom angažmana u nevladinom sektoru na kraju srednje škole sam bio izabran za 5 najaktivnijih srednjoškolaca. Dalje sam svoju aktivnost u zajednici nastavio kroz brojne akcije i razvojem svojih kampanja podrške domaćim proizvođačima i akciji kupujmo domaće. Paralelno tome, učestvovao sam u radu i organizovanju događaja Evropskog parlamenta mladih Bosne i Hercegovine, gdje smo kao  organizacija okupili na stotine mladih ljudi širom naše države i Evrope koji su kroz forume i sesije informisani o načinu funkcionisanja Evropskog parlamenta, edukovani o kritičkom načinu razmišljanja, načinima debatovanja, sagledavanja problema zajednice sa aspekta više perspektiva, zajedničkog rješavanja uočenih problema i donošenja zajedničkih zaključaka. Tokom osnovne i srednje škole bio sam član internacionalnog orkestra Balsika i udruženja Akustikum, gdje je okupljen veliki broj mladih širom Evrope u svrhu razvoja njihovih muzičkih i socijalnih vještina kroz učešće u javnim nastupima, grupama i individualnim radionicama i organizovanje multikulturnih događaja. Završetkom srednje sam učestvovao na Model United Nations konferenciji u Sarajevu, pri čemu je okupljen veliki broj mladih ljudi iz Evrope i Azije i kroz simulaciju sjednice Ujedinjenih naroda informisani o načinu funkcionisanja Ujedinjenih naroda, edukovani o kritičkom načinu razmišljanja, načinima debatovanja, sagledavanja svjetskih problema sa aspekta više perspektiva, zajedničkog rješavanja uočenih problema i donošenja zajedničkih zaključaka kroz kompromise, gdje sam osvojio nagradu za najboljeg delegata. Dolaskom fakulteta sam se više posvetio kako da naučnim radom doprinesem zajednici, pa sam tako učestvovao na studiji slučaja ispitivanja doprinosa sekundarnog kosmičkog zračenja signalu brzine ekvivalentne doze. Zatim  radom na projektu pod nazivom ”Opservatorij za istraživanje energetske efikasnosti i energetskog siromaštva”, gdje je cilj bio da se informiše privreda, ali i građanstvo naše države o pojmu energetskog siromaštva. Moj dalji rad  se sačinjavao od od osnivanja novog udruženja pri Fakultetu elektrotehnike u Tuzli pod nazivom Industrial Solutions, gdje je angažovan veliki broj studenata i gdje je cilj da obezbijedimo našim članovima što bolji uvid u tehničke potrebe industrije, kako bismo istoj obezbijedili bolja tehnička rješenja, kvalitetnije proizvode i smanjenje troškova, ali i javno promovisanje individualnog razvoja svakog člana našeg tima i motivisanje za dodatna istraživanja, pa da se tako tvori sintezu učenja i rada, tj. najinteresantniji i najefikasniji način učenja, a da se pri tome omogući asistencija industriji u razvoju novih radnih mjesta. Pored Industrial Solutions-a, aktivan sam član i Evropskog vijeća studenata elektrotehničkih fakulteta ili EESTEC(European Electrical Engineering Student Council). Takođe sam tokom fakulteta bio član nekoliko konkursa, od kojih je jedan organizovan od strane United Nations Convention to Combat Desertification, na kojem sam pisao rad na temu korištenja fitoplanktona kao zanemarenog većinskog proizvođača kisika i njegovog korištenja za poboljšanje kvaliteta tla,alternativnog ekološkog goriva i proširenja populacije fitoplanktona u svijetu. Takođe sam bio učesnik i na konkursu koji je organizovan od strane International Organization for Standardization(ISO) i British Standards Institution(BSI) sa radom na temu kvantno-digitalne budućnosti i na konkursu organizovan od strane BH Futures fondacije za trominutnu prezentaciju teze završnog rada prvog ciklusa studija, na kojem sam osvojio 9. mjesto. Pored toga, trenutno sam stipendista Fonda Prometej Fondacije tuzlanske zajednice koji pruža značajnu priliku studentima u njihovom profesionalnom razvoju, a kroz doprinos zajednici. Tokom druge polovice fakulteta sam imao priliku da istražujem dodatne izvore znanje, pa sam tako pratio i položio predmet na američkom MIT-u pod nazivom 6.00.2x: Introduction to Computational Thinking and Data Science, zatim na holandskom TU Delft pod nazivom Photovoltaic system PV3X, ali i na američkom Duke univerzitetu predmet pod imenom Electric Industry Operations and Markets. Mogućnost da ponosno živim u svojoj domovini, svjestan da sam joj pomogao, najveća je nagrada koju mogu da imam za uspješan rad. Baš kao što je i Prometej u grčkoj mitologiji ljudima dao vatru iz koje je proizišao veliki broj djelatnosti, i ja želim da to uspijem u stvarnosti, to jest da dam tu iskru koja bi potakla vatru pozitivnih priča i napretka zajednice. Budi ona promjena koju želiš da vidiš u svijetu.

CILJ

Cilj koji želim da ostvarim je da sa svojim znanjem i djelovanje činim dobro svima. Putevi do tog dobra mogu biti razni, ali cilj je jedan.

POSTIGNUĆA

• Diploma za položen predmet: MIT(Massachusetts Institute of Technology) 6.00.2x: Introduction to Computational Thinking and Data Science,
• Diploma za položen predmet: TU Delft Photovoltaic system PV3X,
• Diploma za položen kurs: Simulink Onramp,
• Diploma: Recognition of outstanding oral presentation at the 2021 Bosnia and Herzegovina 3 Minute Thesis Competition,
• Diploma: 4 – 10TH PLACE As Judged By The Expert Committee at the 2021 Bosnia and Herzegovina 3 Minute Thesis Competition – Undergraduate Category(July 2021),
• Nagrada Grada Tuzle za natprosječan uspjeh u akademskoj godini 2020./2021.,
• Organizator EESTEC Project Marathon Tuzla 2021,
• Student laborant u Studentskoj laboratoriji Fakulteta elektrotehnike u Tuzli,
• Osnivač i predsjednik Industrial Solutions by SFET(organizacija u kojoj studenti svojim znanjem pružaju asistenciju industriji, te na taj način upoznavaju poslovni svijet, stiču radno iskustvo i razvijaju nova radna mjesta),
• Diploma za položen kurs: Matlab Onramp,
• Stipendista Fonda Prometej Fondacije tuzlanske zajednice i učesnik radionica,
• Diploma za položen kurs: Electrical Industry Operations and Markets at Duke University,
• Učesnik u programu Become #UNCCDLandHeroes pri United Nations Convention to Combat Desertification na temu korištenja fitoplanktona kao zanemarenog većinskog proizvođača kisika i njegovog korištenja za poboljšanje kvaliteta tla i proširenja populacije fitoplanktona,

• Učesnik u programu Standards for digital transformation student competition pri International Organization for Standardization(ISO) i British Standards Institution(BSI) sa radom na temu kvantno-digitalne budućnosti(2020.godina),

• Učešće u istraživanju kosmičke radijacije u Tuzli,

• Učesnik u radu i osnivanju Opservatorija za istraživanje energetske efikasnosti i energetskog siromaštva pri Fakultetu elektrotehnike u Tuzli,
• Nagrada Grada Tuzle za natprosječan uspjeh u akademskoj godini 2017./2018.,
• Učešće i/ili značajan doprinos u događajima European Youth Parliament Bosne i Hercegovine na:

Četvrtom Regionalnom forumu Tuzla,

Desetom Regionalnom forumu,

izabran u TOP 10 delegata Desetog Regionalnog foruma,

Drugom Regionalnom forumu Tuzla,

Drugom Nacionalnoj sesiji EYP-a BiH,

član organizacionog odbora Regionalne sesije u Tuzli 2019.,

vanjski saradnik u organizaciji Univerzitetskog foruma u Tuzli 2017.,

član organizacionog odbora Regionalnog foruma u Tuzli 2018.,

član organizacionog odbora Regionalnog foruma u Tuzli 2017.,

Trener projekta „Understanding Europe“.

• Učešće i/ili značajan doprinos u događajima Asocijacija srednjoškolaca u BiH na:

Jedan od osnivača i organizatora projekta „Olimpijada srednjoškolaca 2017.“,

Jedan od organizatora i učesnika u radu Socijalnog dana 2016.,

• Učešće i/ili značajan doprinos u događajima Sarajevo Model United Nations:

“MUN 2016”,

Najbolji delegat na “MUN 2016”,
• Posebno postignuti rezultati učenika srednje škole 2017.,

• Član internacionalnog orkestra Balsika i udruženja Akustikum(2009.-2017.),

• Izbor u 5 najaktivnijih srednjoškolaca BiH u izboru Mreže Savjeta/Vijeća učenika u BiH 2017.,

• Osvojeno 3. mjesto na Izložbi radova Energetika i elektrotehnika na 45. Smotri naučno-tehničkog stvaralaštva mladih Općina Tuzla za sa modelom vjetroelektrane i modela generatora jednosmjerne električne struje,

• Osvojeno 2. mjesto na Izložbi radova Energetika i elektrotehnika na 20. Smotri naučno-tehničkog stvaralaštva mladih  Tuzlanskog kantona za sa modelom vjetroelektrane i modela generatora jednosmjerne električne struje.

MEDIA

 

 

Podržite Faruk Šehić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Ekologija