Emina Pašanović

Podržite Emina Pašanović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Emina Pašanović je studentica treće godine Pravnog i Filozofskog Fakulteta, Univerziteta u Sarajevu i demonstratorica na predmetima materijalnog krivičnog prava. Od 2014 aktivna je u nevladinom sektoru, aktivno sudjelujući na projektima i aktivnostima koji se bave temama održivog razvoja, demokratizacije, položaja mladih te zaštitom okoliša. Bavi se analizom krivičnopravnog okvira Bosne i Hercegovine i zaštite okoliša te je napisala nekoliko članaka na ovu temu te je u toku izrada dokumenta koji obrađuje temu ekocida. Vjeruje u snagu poduzetništva u promicanju održivog razvoja i inovacija u adresiranju izazova iz oblasti zaštite okoliša te je sa svojom poduzetničkom idejom iz navedenog segmenta izabrana za učešće u BOLD Fellowship programu za poduzetnike.

POSTIGNUĆA

Od 2016 uključena sam u niz projekata za promociju održivih praksi, smanjenje zagađenja i podizanje svijesti o pitanjima životne sredine. -Također sam surađivala s lokalnim zajednicama na razvoju održivih inicijativa koje koriste i okolišu i gospodarstvu. U odnosu na svoju ideju iz oblasti zaštite okoliša izabrana sam kao BOLD Fellow u okviru BOLD Fellowship programa koji pruža priliku mladim poduzetnicima iz cijele BiH da razviju svoje ideje i poduzetničke sposobnosti u državi New York.

MEDIA

Podržite Emina Pašanović na Facebook-u:

GRESKA POVRATAK-BUTTON