Ema – Džejna Smolo – Zukan

Podržite Ema – Džejna Smolo – Zukan na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Ema-Džejna Smolo-Zukan ima 25 godina i aktivno se bavi oblastima komunikacija i odnosa s javnošću. Diplomirala i je i magistrirala kao studentica generacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na katedri za Politologiju i usmjerenju Međunarodni odnosi i diplomacija.
Osim redovnog obrazovanja, završila je i Osnovnu muzičku školu Avdo Smajlović u Visokom. Govori njemački i engleski jezik, te zahvaljujući klasičnom srednjoškolskom obrazovanju, izvrsno poznaje i latinski i starogrčki jezik.

Magistarsku tezu obranila je na temu „Personalizacija politike i njen utjecaj na autokratizaciju i demokratizaciju u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj“, koja je kasnije i objavljena u skraćenoj formi komparativne analize.

Zaposlena je u međunarodnoj političkoj fondaciji kao regionalna komunikacijska koordinaotorica za Jugoistočnu Europu.
Osim rada u ovim oblastima, nastoji aktivno doprinositi istraživačkom radu na Zapadnom Balkanu i šire u oblastima demokracije, političke kulture, rodne ravnopravnosti i drugim temama.

POSTIGNUĆA

Dvostruko nagrađena univerzitetskom nagradom za najbolje studente na Univerzitetu u Sarajevu

Dobitnica srebrene medalje evropskog takmičenja Vestibulum iz znanja starogrčkog jezika

Objavila je nekoliko naučnih i preglednih članaka do sada pod pokroviteljstvima priznatih međunarodnih organizacija i visokoškolskih ustanova, uključujući najbolji rad na studentskoj konferenciji u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, časopisa Social Studies pri Fakultetu političkih nauka UNSA i druge
Sudjelovala je kao članica istraživačkog tima i na projektu o razvoju post-konfliktnih društava pod vođstvom redovne profesorice Melani Cammet Univerziteta Harvard
Angažirana je kao glasnogovornica jednog od najvećih diplomatskih skupova i međunarodnih konferencija u BiH, Sarajevske sigurnosne konferencije koja se po prvi put održala u oktobru 2023. godine u Sarajevu
Izlagala na ovogodišnjem izdanju Sabora politikologa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu deliberativnih demokratskih praksi
Redovno sudjeluje na različitim međunarodnim konferencijama, seminarima i naučnim skupovima na Zapadnom Balkanu i ostatku Europe.

MEDIA

 

Podržite Ema – Džejna Smolo – Zukan na Facebook-u:

GRESKA POVRATAK-BUTTON