Elma Slabić

Podržite Elma Slabić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Elma Slabić rođena je u Sarajevu. Završila je Treću gimnaziju Sarajevo te nakon toga upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem trenutno pohađa drugi ciklus studija.
Od 2021. godine je članica Radnog tijela gradskog vijeća grada Sarajeva.
U posljednjim godinama je uspostavila velik medijski uticaj, titulu omladinske liderice joj donosi uticaj kod mladih ljudi, te svoju relevantnost u mnogim institucijama i kompanijama.
Primarno njeno djelovanje je okrenuto na dijeljenje znanja i iskustva kako bi doprinijela razvoju mladih, popularizaciji nauke i težnje ka izvrsnošću.
Kroz njene edukacije je prošlo više od 400 ljudi.

POSTIGNUĆA

–  2022. je napisala prvi naučni rad, u 2023. napisala niz istraživačkih radova
– Najmlađa je noministica nagrade koja slavi najinspirativnije žene BiH – upravo zbog njenog djelovanja kroz nauku
– Jedna je od najboljih studenata spomenutog fakulteta i prepoznata kao jedna od najaktivnijih
– Ambasadorica je E-Commerce Asocijacije u BiH
– Zahvaljujući znanju i iskustvu bila je predavač ispred tijela Univerziteta u Sarajevu pri Rektoratu, te fakulteta i od strane institucija.
– Kroz medije impresivno djeluje na mlade ljude u kontekst u ove kategorije
– Članica je grupe koja je radila na pripremi aplikacije za Sarajevo kao Evropsku prijestolnicu mladih 2023.

— Fakultet koji studira joj je dodijelio Zahvalnicu NASTAVITE DA SE ISTIČETE I BUDETE PRIMJER VRHUNSKIH STUDENATA

– Predstavljala je kao članica Youth Delegation Borda Bosnu i Hercegovinu sa naglaskom na djelovanje u domenu nauke
–  Brojni angažmani na događajima u BiH i svijetu

MEDIA

 

Podržite Elma Slabić na Facebook-u:

GRESKA POVRATAK-BUTTON