Eda Baralić

Podržite Eda Baralić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Izbor sportiste godine Kantona Sarajevo za 2016. Naša Eda Baralić najperspektivnija plivačica u kategoriji. Čestitke !
Eda Baralić (GKVS Sarajevo) i Tarik Trgo (Bosna) najperspektivnija plivačica i plivač Kantona Sarajevo.
Čestitke sa željama da svoje rezultate nastave i u budućnosti.

CILJ

POSTIGNUĆA

MEDIA

Podržite Eda Baralić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Sport