Džana Kapić

Podržite Džana Kapić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Džana Kapić rođena u opkoljenom Sarajevu 1994. godine. Osnovnu školu završava kao učenica generacije, zatim upisuje Drugu gimnaziju. Od osnovne škole je članica Crvenog križa i bila je vođa ekipe prve pomoći, sa kojim je osvojila i državno takmičenje u pružanju prve pomoći. Učestvovala je na međunarodnim vježbama i takmičenjima u pružanju prve pomoći. Nakon gimnazije završava Psihologiju i upisuje Medicinu, tokom studija upisuje i psihoterapiju i trenutno upisuje treću godinu Geštalta. Radi na promociji pružanja prve pomoći i psihosocijalne podrške na kojoj temi je i diplomirala na Medicinskom fakultetu.  Volonter Crvenog Križa i Gorske službe spašavanja, aktivno radi na skijalištu tokom zimske sezone gdje svakodnevno pruža prvu pomoć.

CILJ

Edukacija građanstva u pružanju prve pomoći, jer pva pomoć spašava živote. Uvesti prvu pomoć kao obavezan predmet.

 

POSTIGNUĆA

Priručnik za psihosocijalnu pomoć u vandrednim situacijama

Doktorica medicine, psihologinja i psihoterapeutkinja u edukaciji

Predsjednica mladih Crvenog križa Federacije BiH

Članica Gorske službe za spašavanja Sarajevo

Rescue spasilac na vodi – I i II napredni nivo

MEDIA

 

Podržite Džana Kapić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Građanski Aktivizam