Deni Erdeljac

Podržite Deni Erdeljac na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Deni Erdeljac, rođen u Tuzli. Do petog razreda učenik škole “Pazar”, poslije učenik Katoličkog Školskog Centra “Sveti Franjo” u Tuzli, čiji sam sada i maturant u Gimnaziji iste ustanove.
Završio sam i Osnovnu Muzičku školu u Tuzli, tako da cijeli životnim i obrazovnim putem sklon sam umjetnosti i kulturi.
Učešća na natječajima literarnih radova su česti, pa otuda objaveljene pjesme, priče u mnogim časopisima, zbirkama, a najznačajniji su oni koji su objavljeni u Antologiji makedonske proze za djecu i omladinu, te onaj objavljen u Antologiji crnogorske proze za juniore-čitaoce mojih godina.
Crtežima i stripovima natjecao sam se i na takmičenjima koja se tiču ekologije, mira, a koji su često nagrađivani i od strane Američke ambasade u Sarajevu.
Volim kreativnost i maštu koje uobličim u riječ, crtež, strip.
U prva tri razreda osnovne škole bio sam najmlađi glumac Glumačke grupe za mlade pri Narodnom pozorištu u Tuzli, a sada u Gimnaziji Katoličkog Centra uspješan član Dramske grupe koja osvaja pozorišne scene gdje god se pojavimo.

CILJ

– društvo bez nasilja
– ljubav prema pisanoj riječi
– učešće mladih u projektima koji će njima služiti u budućnosti ( poput “Kutije za
razmjenu knjiga” koju smo pravili sa prof. likovne umjetnosti i kulture)
– da mladi budu upućeni kako da kvalitetno “potroše” vrijeme, osim uz računare
– više druženja, razmjena iskustava sa drugim školama u zemlji i izvan BiH
– razmjena učenika radi širenja vještina sa mladima iz drugih krajeva
– naučne ekskurzije – lijepo s korisnim


POSTIGNUĆA

Proveo sam mnoštvo godina baveći se književnošću, ilustracijom i razvijanjem stranog jezika (engleskog), kao i bavljenje glumom, i neka od ostvarenih postignuća su:

Najmlađi ambasador banke koštane srži u BiH 2018.
Učesnik na općinskim i kantonalnim natjecanjima engleskog jezika
Učesnik na HIPPO natjecanjima engleskog jezika
Sudjelovanje u manifestaciji “Moje Kulturno Blago” 2017.g. podržane od strane Američke ambasade u BiH sa osvojenim prvim mjestom za likovni i literarni rad.
Učesnik u manifestaciji “One BiH, One Book” pod pokroviteljstvom Ministarstva obrazovanja i edukacije Federacije BiH i Američke ambasade u Sarajevu.
Učesnik na radionicama podržanim od strane Američkog kutka.
Nagrada za najboljeg muškog glumca na festivalu dramske umjetnosti u Konjicu 2022. i dalje zapaženo učešće i nastupi na dramskim susretima u Bečeju, Žepću, Laktašima i Prokuplju.
Učesnik na mnogim promocijama književnih djela i zbirki pjesama, od kojih je najskorija promocija knjige Luke Paljetka i Ivana Kramara.

 

 

MEDIA

 

 

 

 

 

Podržite Deni Erdeljac na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Umjetnost i kultura