Demir Milkić

Podržite Demir Milkić na Facebook-u:
Glasajte

(Moguće je iskoristiti po jedan glas za svaku od 10 kategorija)

MJESTO PREBIVALIŠTA: GRAČANICA

KRATKA BIOGRAFIJA

Demir Milkić sa 27 godina već u drugom mandatu u Gradskom vijeću Gračanica koji je osvojio sa 2000 glasova.Nakon toga izabran za predsjednika MZ Gracanica koja broji 13.000 stanovnika(najveca u FBiH)
Humanitarni aktivista od 15 godina,organizator mnogih akcija a u prvom mandatu obezbjedio je kroz incijave :narukvice za djecu sa autizmom,biomedicinski fond,sredstva za udruzenje slijepih i mnogo  infrastrukturnih projekata.

CILJ

Kandidat zeli da ucini za Gracanicu i za njene Građane sve najbolje kroz infrastrukutne projekte ali vise druśtvene,najvise kroz poboljsanje socijalne politike i pomoc ugrozenim grupama

POSTIGNUĆA

Prvi mandat sa 22 najmlađi vijećnik u BiH u mandatu 2016-2020
Drugi mandat najvise glasova od svih mladih na podrucju TK
Kroz humanitarne akcije obezbjedio stotine hiljada maraka za socijalno ugrozene
Sa humanitarnim organizacijama izgradili 4 kuce
Predsjednik najvece MZ u FBiH

MEDIA

Podržite Demir Milkić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Ekologija