Benjamin Avdić

Podržite Benjamin Avdić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Benjamin Avdić, rođen u najsrdačnijem bh. gradu, Tuzli, po zanimanju je edukator-rehabilitator i praktičar Montessori pedagogije. Osnovnu školu “Tušanj” Tuzla završio je kao učenik generacije. Srednjoškolsko obrazovanje završava u Međunarodnoj srednjoj školi, a potom upisuje studij specijalne edukacije i rehabilitacije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, koje završava sa ukupnom prosječnom ocjenom 9,95 i najvećim univerzitetskim priznanjem Zlatna plaketa Student generacije. Za vrijeme studija, pravi prve korake i ulazi u svijet nauke uz pomoć Bosana fondacije čiji je bio stipendista. Tada počinje iskazivati interes za naučno-istraživački rad i sudjeluje na različitim skupovima i konferencijama, te piše svoje prve radove. Odabirom životnog poziva odlučio se posvetiti djeci i odraslima s invaliditetom, te svojim osobnim i profesionalnim zadatkom smatra prepoznavanje i pomaganje drugima da razviju svoje životne potencijale. Realizuje projekte i aktivnosti usmjerene na razvoj inkluzivne kulture u društvu i svijesti o invaliditetu, a 2019. godine izdaje i ilustrovanu knjigu za djecu sa audiozapisom pod nazivom “Heroj bez plašta” koja prezentuje djecu s teškoćama u razvoju u ulozi superheroja. Kreator je programa poticanja svjesnosti o invaliditetu i razvoja inkluzivne kulture za djecu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta. Pored navedenog, druga područja naučnog interesa su mu komplementarno-suportivni pristupi i primjena umjetnosti i ekspresivnih terapija, te psihomotorni razvoj djece i institucionalni predškolski odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Do sada je objavio nekoliko naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti u naučnim časopisima i zbornicima radova. Trenutno završava master studije na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Radi u jednoj sarajevskoj školi i u privatnoj praksi. Aktivno govori engleski i turski jezik.

CILJ

Svojim radom i naučno utemeljenim spoznajama doprinijeti formiranju društva razvijene inkluzivne kulture u kojem žive pojedinci ostvarenih životnih potencijala.

POSTIGNUĆA

– Dobitnik najvećeg univerzitetskog priznanja Zlatna plaketa Student generacije za postignute rezultate tokom studija i ukupnu prosječnu ocjenu 9,95 na Univerzitetu u Tuzli
– Dobitnik Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista u 2017, 2018, 2019. i 2020. godini
– Autor nekoliko naučnih i stručnih članaka objavljenih u časopisima i zbornicima radova
– Aktivni učesnik domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova, konferencija, kongresa i simpozija, od kojih izdvajam:
– Član počasnog i znanstvenog odbora XI Međunarodnog simpozija “Umjetnost i znanost u razvoju životnih potencijala”, Hrvatska, 2021.
– Aktivni učesnik Svjetskog kongresa fizikalne i rehabilitacijske medicine, UAE, 2020.
– Član organizacionog odbora X Međunarodne naučno-stručne konferencije “Unapređenje kvalitete života djece i mladih”, Turska, 2019.
– Pozvani izlagač na IV Međunarodnom simpoziju društvenih istraživanja i bihevioralnih nauka, Turska, 2019.
– Mlađi istraživač na naučno-istraživačkom projektu “Metrijske karakteristike Testa za procjenu grubih motoričkih sposobnosti TGMD-3”, BiH, 2021.
– Dobitnik priznanja za poseban doprinos i afirmaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
– Autor ilustrovane knjige za djecu sa audiozapisom “Heroj bez plašta” o djeci s teškoćama u razvoju predstavljenim kao superherojima
– Idejni tvorac i autor programa poticanja svjesnosti o invaliditetu i razvoja inkluzivne kulture za djecu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta
– Koautor priručnika za edukaciju vršnjačkih edukatora u oblasti rodno zasnovanog nasilja

MEDIA

Podržite Benjamin Avdić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje