Podržite Amna Pezo na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Osnovnu školu „Edhem Mulabdić“ sam završila u Sarajevu. Srednju školu JU „Gimnazija Obala“ sam završila 2015. godine kao učenica generacije.
Na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, 2016. godine, upisujem studij „Radiološke tehnologije“. Isti završavam sa prosječnom ocjenom 9,38. Proglašena sam najboljim studentom prvog ciklusa studija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu. Za ostvareni uspjeh, dobitnica sam nagrade Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku. Također, dobitnica sam priznanja „Srebrena značka“ Univerziteta u Sarajevu. Drugi ciklus studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu sam završila 2021. godine sa prosječnom ocjenom 10,0, za čiji uspjeh sam nagrađena priznanjem „Srebrena značka“ Univerziteta u Sarajevu, te sam proglašena najboljim studentom prvog i drugog ciklusa studija na Fakultetu zdravstvenih studija.
Od oktobra 2021. godine sam uposlenica Doma zdravlja Kantona Sarajevo, te radim na poslovima diplomiranog inžinjera medicinske radiologije. Iste godine, postajem asistent na matičnom fakultetu, gdje sam angažovana na više predmeta u svojoj oblasti.
Autorica sam stručnog rada, kao i učesnica nekoliko stručnih edukacija u zemlji i Evropi iz radiološke dijagnostike.

CILJ

Moj primarni cilj je prenijeti znanje koje sam stekla kroz obrazovanje, jer smatram da je veoma važno postaći iduće generacije da steknu što bolje uspjehe kroz svoj studij. Naše je samo ono što poklonimo drugima, te se trudim prenositi znanje na najbolji mogući način, te biti na raspolaganju za svoje studente. Kao svoj drugi cilj bih navela upisivanje doktorskog studija na Fakultetu zdravstvenih studija, te napredovanje u svojoj daljoj akademskoj karijeri.

 

POSTIGNUĆA

Najbolji student prvog i drugog ciklusa studija Fakulteta zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu;
Dobitnica nagrade Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku;
Dupla dobitnica priznanja „Srebrena značka“ Univerziteta u Sarajevu za uspjeh na prvom i drugom ciklusu studija na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.

MEDIA

 

Podržite Amna Pezo na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje