Amela Hasanović

Podržite Amela Hasanović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Amela Hasanović je studentica doktorskih studija na Pedagoškom fakultetu u Sarajevu na odsjeku Upravljanje i evaluacija institucijama odgoja i obrazovanja. Zaposlena je kao učiteljica u Petoj osnovnoj školi. Magistrirala je na Pedagoškom fakultetu 2016.godine. Aktivno govori engleski jezik. Po završetku fakulteta 2014. godine počela je raditi u privatnoj školi u Sarajevu, gdje je paralelno pohađala Cambridge Professional Development Course, koji je i završila, te kojim joj je omogućen rad kao Cambridge Teacher u svim školama u svijetu koje rade po Cambridge programu. Posjeduje certifikat i za Microsoft Innovative Educator program. Pored posla kojim se bavi i prema kojem gaji posebnu vrstu ljubavi i privrženosti, jako je društveno angažirana i u drugim poljima. Jedan je od osnivača Udruženja Iskre nade koje djeluje kao savjetovalište za djecu i roditelje, te pružaju podrške učenicima koji imaju teškoće u učenju i razvoju. Jako je privržena djeci, čitav svoj život je posvetila radu sa djecom, pogotovo sada kada djeluje kroz savjetovalište i svaki dio svog slobodnog vremena provodi u pružanju podrške djeci sa poteškoćama i njihovim roditeljima. Svu ta njenu privrženost i ljubav uzvraćaju joj i djeca kojoj je učiteljica, pa važi za jednu od omiljenih u školi u kojoj je zaposlena. Također je u okviru ovog Udruženja angažovana kao trener za edukaciju odgajatelja predškolskih ustanova. Angažovana je i kao koordinatorica za vođenje aktivnosti i projekata Udruženja učitelja KS. Učesnica je mnogih programa, seminara, projekata, edukacija i treninga. Na većini je i sama bila angažovana kao jedan od predavača i edukatora. Također, tokom pandemije COVID-19 bila je angažovana na TVSA kao voditelj edukativnog programa za djecu ”TVSA školica” gdje je na taj način prenosila znanje djeci koji su u tom periodu radila online od kuće.Kao osoba koja ima samo 30 godina jako je puno postigla u sferi obrazovanja, te sam jako ponosan na nju i mislim da zaslužuje priznanje za doprinos koji daje obrazovanju. Također, autorica je knjiga za djecu ”Bubamara”.

CILJ

Njen cilj je da sva djeca imaju jednaka prava, kao i pravo na obrazovanje i istrajna je u toj borbi. Jako je motivirana i konstantno pohađa različite edukacije i programe kako bi se još više profesionalno usavršila. Velika joj je želja da djeca sa poteškoćama imaju kvalitetno obrazovanje te da se poštuju njihova prava u našoj državi. Konstantno daje svoj doprinos unapređenju odgojno-obrazovnog sistema u našoj državi, te je i kroz Minstarstvo odgoja i obrazovanja KS bila angažovana na projektima. Većinu ovih informacija koje sam vam ovdje napisao izvukao sam iz njene biografije pokušavajući vam približno dočarati svu njenu ljubav i entuzijazam sa kojim radi, te znam da bi bila jako iznenađena i sretna ukoliko dobije nominaciju i priznanje od vas.

 

POSTIGNUĆA

• Voditelj treninga ”Jačanje kompetencija odgajatelja u poticanju zdravog rasta i razvoja djece” u organizaciji Udruženja Iskre nade
• Član ekspertne grupe za rad na Priručniku za odvijanje nastave u doba pandemije ispred Ministrastva za odgoj i obrazovanje
• Član Radne grupe za analizu nastavnih planova i programa Udruženja učitelja KS
• Voditelj obuke za nastavnika ”Web alati u online nastavi”
•Rad tokom Online nastave na TV emisiji ”TVSA školica”
• Moderator i predavač na webinaru ”Znanje se dijeljenjem množi”, IK ”Bosanska knjiga”, Sarajevo
• Moderator i predavač na webinaru ”Izazovi realizacije nastave Informatike od I do III razreda osnovne škole”, Udruženje učitelja KS.
• Moderator okruglog stola ”Budućnost u obrazovanju”
• Voditelj projekta prve taktilne slikovnice u BiH ”Koje je boje srce moje” autorice Jasmine Kos
• Jedan od autora didaktičkih i digitalnih sadržaja za prve digitalne udžbenike za nastavnike u FBiH za izdavačku kuću ”Bosanska knjiga”
• Koautor Priručnika za odvijanje nastave u doba pandemije, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS
• Autor knjiga za djecu ”Bubamara I i II” i ”Bubamara III i IV”, izdavač Udruženje Bosanska stvarnost

– Zavšrena Škola integriteta u organizaciji Transparency International BiH
– Jedan od osnivača Udruženja ”Iskre nade” koje djeluje kao savjetovalište za djecu i roditelje, te pružanju podrške učenicima koji imaju teškoće u učenju i razvoju.
-Koordinator za aktivnosti i projekte Udruženja učitelja KS

 

MEDIA

 

Podržite Amela Hasanović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje