Almedin Imširović

Podržite Almedin Imširović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: LUKAVAC

KRATKA BIOGRAFIJA

Srednja škola – Mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje i crtanje – Lukavac
Fakuktet – Pedagogija – Psihologija  – Tuzla
Dugogodošnji volonter pri organizaciji World Vision (učešće na projektima “Ravnopravnost spolova” , Zaštita djece, izabram u 20 svjedoka aktivizma BiH ,..).
– 3 Opštine (25 skola Osbovnih i Srednjih) rad na teme “Međuvršnjačko nasilje”
– Predsjednik Udruženja mladih Poljice (7 godina), uspješno završeni projekti na ocuvanju Jezera Modrac (izgradnja terena za odbojku na pijesku, park u Poljicu, oformljavanje Folklorne sekcije i sekcije muzičara sa kojima uzima učešće na Međunarodnim Smotrama folklora).
– Od 2006 godine radi pri Centru za djecu sa poteškoćama u razvoju “Mali svijet” Lukavac, kao terapeut.
-2010 godine završava niz obuka kako bi usavršio rad i pružio djeci što bolji tretman (“Procjena djece kroz igru”, “Obuka za registrovanog bihevioralnog tehničara”, …)
– Aktivno radi na poboljšavanju položaja djece sa poteškoćama u razvoju kako na području Tuzlanskog kantona, tako i šire.
– Od 2009 godine aktivno i profesionalno se počinje baviti sjedećom odbojkom pri klubu “SKISO SINOVI BOSNE ” – Lukavac (koji nastupaju u Premier ligi BiH i zauzimaju 3. Mjesto).
– 2022 godine odlaze u Poljsku na Evropsko klubsko prvenstvo i tu uzimaju i donose u BiH zlatnu medalju- Aktivan je član Komisije za mlade gdje trenut o rade na strategiji za mlade…

CILJ

Želi da bude najbolja verzija sebe, zbog sebe i drugih ljudi. Da svima pruži onoliko koliko može, pomogne koliko može i ostbari onoliko koliko može sa drugima

 

POSTIGNUĆA

Kroz školovanje to su vjerovatno diplome o završenom stepenu školovanja, kroz sport su to raznorazne medalje sa turnira, prvenstava i Međunarodnih nastupa. Kroz volontoranje dugogodišnje su to certifikati i povelje Opštine Lukavac. Kroz posao su to zadovoljni roditelji, nasmijana dječica i uspjeh sa istima…

 

 

MEDIA

 

 

 

 

Podržite Almedin Imširović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje