Alma Mujanović

Podržite Alma Mujanović na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Rođena je kao osoba oštećenog sluha sa 94% oštećenja. Diplomirala je na fakultetu zdravstevniih studija, smjer radioloških tehnologija a završila master na PMF-u, smjer mikrobiologija. Uporedo tokom studiranja je završila i ITAkademiju, smjer grafički dizajn i multimedija. U toku studiranja je aktivno radila i djelovala u polju ljudskih prava, sa fokusom prava osoba sa invaliditetom, i gluhih i nagluhih osoba u BiH, sa ciljem poboljšanja njihovog položaja u obrazovanju i zapošljavanju.
Predsjednica je udruženja za promociju znakovnog jezika “Znak za riječ”. Čanica je savjetodavne grupe mladih PRI osce Misiji u BiH. Govori maternji bosanski i znakovni jezik, internacionalni znakovni jezik, te engleski jezik.

CILJ

Pružanje prava za gluhe i nagluhe osobe u Bosni i Hercegovini i jednake mogućnosti za sve osobe, te razbijanje barijera i predrasuda prema svakoj osobi sa invaliditetom. Podizanje svijesti o važnosti znakovnog jezika, o tome da je biti osoba sa invaliditetom samo još jedan dio idenditeta koji neki čovjek nosi i sa čime živi.

POSTIGNUĆA

Postignuća:
– Posebno priznanje od ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade za izuzetne rezultate u obrazovno odgojnom radu, primjerenom vladanju i odličnom uspjehu iz svih nastavnih predmeta u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, Sarajevo 2014.
– JAMBA Ambasador Agent of Change campain, Jamba Austria 2021.
– Humanity in Action Fellowship – Atlanta USA -2017
– Stipendista Fondacije Hastor – 2016 – 2019
– Stipendista Evropskog Foruma Alpbach, Alpbach, Austria – 2015

MEDIA

Podržite Alma Mujanović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Građanski Aktivizam