Ajna Jusić

Podržite Ajna Jusić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Ajna Jusić diplomirala je psihologiju na Univerzitetu u Sarajevu.
Pohađala je Akademiju za mlade lidere u civilnom društvu, te je uspješno završila Školu za političke studije Vijeća Evrope kao i Sakharov Fellowship program Evropske Unije.
Ajna Jusić je predsjednica Udruženja „Zaboravljena djeca rata“. Ovo Udruženje jedino je u cijelom svijetu koje se aktivno bori za pravnu i društvenu vidljivost djece koja su rođena zbog rata. Kroz svoj rad bori se za položaj i prava osoba koje su preživjele ratno seksualno nasilje i djecu rođenu zbog rata.
U najvećem fokusu njenog djelovanja jesu upravo ljudska prava. Ona je mlada aktivistkinja koja se bori za ravnopravnost spolova, protiv seksizma i seksualnog nasilja. Trenutno je Udruženje „Zaboravljena djeca rata“ jedino udruženje u regiji i šire koje se bavi društvenom i pravnom vidljivosti djece rođene zbog rata i svojim djelovanjem pokrenulo je ovo pitanje na međunarodnom nivou čime su ispisane prve stranice historije. Zahvaljujući ovom Udruženju, Bosna i Hercegovina je prva država u svijetu koja čini sistematske i društvene korake u društvenom i zakonskom prihvatanju ove kategorije.
Kroz svoj angažman i borbu za prava djece rođene zbog rata, Jusić je postala i koautorica prve svjetske izložbe o djeci rođenoj zbog rata iz Bosne i Hercegovine. Izložba nosi naziv „Breaking Free“ i postala je međunarodno prepoznata. Zajedno sa članovima i timom Udruženja, te kroz saradnju sa civilnim i vladinim sektorom, Ajna je učinila Bosnu i Hercegovinu prvom državom u svijetu koja ima zakon o djeci koja su rođena kao posljedica ratnog seksualnog nasilja. Ajna je rođena je 1993. godine. Smatra da samo uz solidarnost, empatiju, humanost i dijalog možemo graditi bolje i zdravije društvo za buduće generacije.

POSTIGNUĆA

 Uspješno zagovaranja koje je rezultiralo zakonima koji prepoznaju djecu rođenu zbog rata u BiH
Uspješno zagovaranje i pozicioniranje teme djece rođene zbog rata na Internacionalnom nivou Nagrade
Nagrada “Osoba godine”, 2018; Dodijeljeno od strane: Kameleon, Tuzla
 Javno priznanje “Snaga izvrsnosti” 2019
Nagrada za mir i napredak, za zalaganje za visoke civilizacijske vrijednosti i izuzetan doprinos razvoju mira i humanizma 2019, Nagrada je dodijeljena od strane: Senata Univerziteta u Sarajevu
Nagrada za promociju mira, nenasilja i ljudskih prava 2020
Dobitnik nagrade “Krunoslav Sukić” za promociju ljudskih prava; Osijek, Hrvatska 2020
Dobitnica nagrade Jelena Šantić 2020
Nagrada: Globalne ženske liderke koje se slave u 2020. godini
Francusko Njemačka nagrada za ljudska prava, 2021
Večernjakov pečat 2022

MEDIA

Podržite Ajna Jusić na Facebook-u:

GRESKA POVRATAK-BUTTON