Ajla Kuluglić

Podržite Ajla Kuluglić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Rođena i živi u Tuzli, gdje je završila osnovnu školu, a potom i Gimnaziju. Dodiplomski studij završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Zvanje magistrice Pravno-ekonomskih nauka stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 2022. godine Mlada evropska ambasadorica i dio mreže Mladih evropskih ambasadora za Zapadni Balkan. Dugogodišnja aktivistica i učesnica na brojnim projektima i akademijama za mlade.

POSTIGNUĆA

Magistrica Pravno-ekonomskih nauka

Mjesto u mreži Mladih evropskih ambasadora i prilika da zagovara i promoviše EU vrijednosti i politike u BiH, ali i na cijelom Zapadnom Balkanu.

Učešće u studijskoj sesiji koju je organizovalo Vijeće Evrope Strazburu, a koje se odnosilo na borbu protiv govora mržnje.

MEDIA

 

Podržite Ajla Kuluglić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Evropski put