Aida Šarac Berbić

Podržite Aida Šarac Berbić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: SARAJEVO

KRATKA BIOGRAFIJA

Rođena  u Sarajevu gdje je završila Srednju školu primijenjenih umjetnosti na odsjeku za Slikarstvo kao učenica generacije 2008/2009. Upisuje katedru za Historiju umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i brani interdisciplinarnu magistarsku tezu “Društvena odgovornost muzeja umjetnosti: rad sa djecom s teškoćama u razvoju u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine”. Od 2013. godine uposlena je kao muzejski pedagog u Umjetničkog galeriji Bosne i Hercegovine kada počinje razvijati obrazovni segment ove institucije. 2018. godine usmjerila se na istraživanje specijalne muzejske pedagogije kada je kreirala program za djecu iz spektra autizma pod nazivom “Palvi artizam”. Pored aktivnog rada u muzejskoj praksi, Aida Šarac Berbić se bavi i naučno-istraživačkim radom na polju specijalne muzejske pedagogije, pa su njeni članci objavljivani u zbornicima i stručnim časopisima. Članica je Internacionalnog vijeća muzeja (ICOM). Često je angažovana od strane drugih muzeja u BiH ali i regiona kao stručna konsultantica na polju muzejske inkluzije i rada sa grupama koje su u društvu marginalizovane.

CILJ

Kandidatkinja se zalaže za demokratizaciju muzejskih institucija i ‘visoke’ umjetnosti, jer smatra da umjetnost pripada svima i da ne smije biti privilegija bogatih, ‘školovanijih’ ili onih kojima je bavljenje umjetnošću profesija. Vjeruje u univerzalnu vrijednost umjetnosti i koristi obrazovne potencijalne visokovrijednih vizuelnih umjetničkih djela kao svojevrsni kognitivni most, kako bi osobama s razvojnim teškoćama približila svijet koji ih okružuje, njihove lične emocije i emocije drugih ljudi.
Pored teške finansijsko-ekonomske situacije u kojima se nalaze kulturno-umjetničke institucije od državnog značaja, među kojima i je Umjetnička galerija Bosne i Herecegovine, uz veliko znanje o umjetnosti, muzeologiji ali i specifičnim potrebama osoba s razvojnim teškoćama, nastoji muzejskim aktivnostima pružiti dodatne mogućnosti za socijalnu inkluziju pomenute grupe.

POSTIGNUĆA

  • Za svoj matični muzej (Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine), kreirala je nekoliko muzejsko-obrazovnih programa koji ciljaju da zadovolje specifične, obrazovne, socijalne, emotivne, senzorne, fizičke i druge potrebe različitih društvenih skupina posjetilaca. Zahvaljujući njenom zalaganju, UGBIH svojoj publici nudi: “Alternativnu učionicu” muzejsko-obrazovni program za djecu školskog uzrasta, “CogniART” muzejsko-obrazovni program za osobe treće životne dobi, “Naša priča” porodični program za djecu predškolskog uzrasta i “Plavi artizam” program za djecu s teškoćama u razvoju. “Plavi artizam” je 2020. godine dobio priznanje Vijeća Evrope (Strategija 21), prepoznat je od strane Bosch Alumni mreže kao program koji ruši stereotipe među ljudima. 2019. godine kreirala je asistivni oblik tehnologije za djecu i mlade s razvojnim teškoćama pod nazivom “ARTsee”. ARTsee je android aplikacija tj. digitalno didaktičko pomagalo koje na alternativne načine (animacijom, zvukom i tekstom) interpretira/objašnjava originalno umjetničko djelo muzejskom posjetitelju s razvojnom teškoćom. Aplikacija je 2020. godine nominirana za SALTO Award godišnju nagradu, kao najbolji primjer digitalne transformacije.

MEDIA

 

Podržite Aida Šarac Berbić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Umjetnost i kultura