Adnan Mujanović

Budi dio pokreta! Podrži Adnan Mujanović na Facebook-u:
Glasanje je završeno!

(Moguće je iskoristiti po jedan glas za svaku od 10 kategorija)

MJESTO PREBIVALIŠTA: TUZLA

KRATKA BIOGRAFIJA

Adnan Mujanović je rođen i odrastao u Tuzli. Završio osnovnu školu Sjenjak i Srednju medicinsku školu Tuzla sa priznanjem „Učenik generacije“. Trenutno pohađa završnu godinu integriranog studija općeg usmjerenja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Za vrijeme školovanja, učestvovao je na mnogim projektima, obnašao izvršne funkcije u organizacijama neformalnog sektora i trudio se u svakom trenutku pomoći lokalnoj ili globalnoj zajednici.

CILJ

Jedan od ciljeva koje želi ostvariti je razumijevanje pojma obrazovanja i njegove važnosti u svakodnevnom životu. Ono što kontinuirano naglašava kroz svoj rad jeste da društveni angažman i formalno obrazovanje ne bi smjele, niti trebale, i kada biti posmatrane odvojeno, s obzirom da svaka ima svoje mjesto i ulogu koje se međusobno ne isključuju. Štoviše, formalno i neformalno obrazovnje dobijaju svoj potpuni smisao tek kada se međusobno povežu. Današnje tržište rada prepoznaje obrazovanu ili neobrazovanu osobu, pri tome ne naglasivši o kojoj vrsti obrazovanja se radi, jer podrazumijeva cijelovito obrazovanu ličnost sa obje prethodno pomenute komponente. Žalosti ga činjenica što zakoni formalnog obrazovanja, kao i predstavnici insitucija, još uvijek nisu prepoznali potencijal informalnog obrazovanja i organizacija civilnog društva, idući čak do te mjere da sputavaju mlade u aktivnostima ovih polja, čime dobijamo „na-pola-obrazovane“ generacije.

POSTIGNUĆA

2019.– danas Univerzitet
Član odbora za upravljanje kvalitetom

2018.– danas Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBiH)
Član

2017.– 2019. Vijeće mladih Grada Tuzla Zapisničar skupštine

2015.– 2019. Udruženje studenata medicine Bosne i  Hercegovine (BoHeMSA)

Nacionalni oficir za odnose sa javnošću

2019.- 2021. Predsjednik skupštine BoHeMSA

2020.– danas Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta

Tuzla „MEDICUS“

Koordinator Sekcije za neuroznanost

2014.– 2019. Evropski parlament mladih BiH

Projekt menadžer regionalnog ureda Tuzla

2013.– 2017. Omladinski resursni centar (ORC)

 Član

2013.- 2015. Fondacija tuzlanske zajednice

Upravni odbor Omladinske banke Tuzla

2013.,– 2014. Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini „ASuBiH“

Marketing i projekt menadžer ureda Tuzla

2012.– 2015. Pozorište Mladi Tuzle

 Saradnik

________________________________________________________

KONFERENCIJE I RADIONICE

– 1. simpozijum Anesteziologa i Reanimatologa u FBiH sa internacionalim učešćem – 2019.

– 28. – 30. naučno-stručni sastanak pedijatara regiona sjeveroistočne BiH – 2018/19.

– 17. psihijatrijski dani u Bosni i Hercegovini sa internacionalnim učešćem – 2019.

– Simpozijum: Tretman u dječijoj i adolescentnoj psihijatriji – aktuelnosti i dileme – 2019.

– 5. kongres infektologa i 2. kongres mikrobiologa u BiH sa internacionalnim učešćem – 2019.

– Tečaj medicinskog pisanja – 2019.

– Ljetna akademija “Encounter Europe: Reboot Europe 2019-2024 –Građansko učešće i najbolje prakse – 2019. – Europäische Akademie Otzenhausen, Njemačka

– International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina (CMBEBiH) – 2019.

– 11. LIMSC – Leiden internacionalna konferencija studenata (bio)medicine – 2019 – Leiden, Holandija

– Praktična radionica „Uvod u laparaskopiju“ – 2019.

– 4. SaMED – Internacionalni kongres studenata medicine – 2019.

-10. – 13. tuzlanski neurološki susreti – 2015/18.

– 87. sastanak Europske istraživačke mreže doktora opšte prakse (EGPRN) – 2018.

– 8. kongres kardiologa Bosne i Hercegovine – 2018.

– 2. Svjetski kongres sepse – 2018.

– 9th SEEC – Južno-istočna Europska konferencija hemoterapije za infektološka i karcinomska oboljenja – 2018.

– Evaluacija implementacije porodične/obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini – 2018 – program evaluacije vođen od strane Queen´s Univerziteta iz Kingstona, Kanada, 20-godišnja studija

– 2. konferencija o potencijalima razvoja softverske industrije BiH – 2018.

– 5. kongres Pedijatara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem – 2018.

– 2. Ian Donald škola ultrazvuka „Ultrazvuk u humanoj reprodukciji“ – 2018.

– 3. simpozijum urgentne medicine s međunarodnim učešćem – 2018.

– IEEE BiH kongres studenata i mladih profesionalaca (IEEE SYPC) – 2017.

– 2. Internacionalni kongres o kontroverzama u primarnoj medicini (COPOC) – 2017.

– 7. forum porodične/obiteljske medicine – 2017.

– International Conference on Medical and Biological Engineering in Bosnia and Herzegovina (CMBEBiH) – 2017.

– Napredni kurs „Molekularna dijagnostika u mikrobiologiji“ –   2016.

– Power Up seminar – 2016.

– 1. internacionalni kongres studenata i mladih doktora (bio)medicine u Bosni i Hercegovini „MediCon 2015.“ – 2015.

– CEO konferencija –2015.

– European Students for Liberty (ESFL) – 2015.

–  Remedium – 2015.

– Microsoft – prilike za mlade – 2015.

– Laboratorija demokratije –2014.

– 2. Susret mladi iz BiH i dijaspore –2014 .

– One Young World EXIT konfernecija – 2014. – MUN Planet i One Young World

– CEO konferencija –2013.

–  Business English– 2013.

_____________________________________________________

STUDENTSKE RAZMJENE

– IFMSA profesionalna klinička razmjena Maroko – 2019. – razmjena preko programa Internacionalne federacije asocijacija studenata medicine (IFMSA) u vidu praktičnog i  teoretskog usavršavanja kliničkih vještina na jednoj od  univerzitetskih klinika u IFMSA dražavama članicama

– ExEgypt ljetna škola medicine (Egipat) – 2018. – ljetna škola koja okuplja 20 najaktivnijh studenata medicine iz cijelog svijeta sa naglaskom na akademski, klinički program, umrežavanje i upoznavanje sa politikama javnog zdravstva. Ovo je prva godina da je Bosna i Hercegovina imala svog predstavnika.

– IFMSA profesionalna klinička razmjena Katalonija (Španija) – 2017. – razmjena preko programa Internacionalne federacije  asocijacija studenata medicine (IFMSA) u vidu praktičnog i  teoretskog usavršavanja kliničkih vještina na jednoj od  univerzitetskih klinika u IFMSA dražavama članicama

– EMSA klinička razmjena Hrvatska – 2016. – u saradnji sa EMSA (European Medcial Student Association) Osijek.

– SCK•CEN ljetna škola radiobiologije – 2015. – Ljetna škola je obrađivala studije o genetskim efektima radijacije, svemirskim efektima na zdravlje, polju onkologije, uključujući i pristup novim tehnologijama za tretman kancera, astrobiologiji koja je uključivala različite apsekte od svemirske radijacije, do kontrole i korištenja mikroba u svemiru. – organizovan od strane  Belgijskog Nuklearnog Centra za Istraživanje SCK•CEN.

________________________________________________

OBJAVLJENI RADOVI

–       Terapeutski aspekti i dijagnoza poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje – ADHD kod odraslih – IFMBE Proceedings, Springer Nature – May, 2019.

–       Pušenje i konzumacija kofeina kao stres reaktivni mehanizmi kod studenata medicine – IFMBE Proceedings, Springer Nature – May, 2019.

–       SMN1 delecija kod djece sa spinalnom muskularnom atrofijom u Bosni i Hercegovini – European Human Genetics Conference – May, 2017.

–       Dijetetske navike studenata medicine kao funkcija stresa – CMBEBIH, IFMBE Proceedings, Springer Nature – March, 2017

–       Uticaj joda-131 od Nevadinog i globalnog nukelarnog otpada na razvoj karcinoma štitne žlijezde u opštoj populaciji – International congress of students and young doctors of (bio)medicine „MediCon“ – November, 2015

_____________________________________

OSTALO

– Nagrade Grada Tuzle za natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista – 2019.

– Stipendista Fondacija Konrad Adenauer 2018/19

– Certifikat DANA fondacije za kontinuiran doprinos razvoju neuroznanosti putem projekta Globalne sedmice mozga

– Certifikat World Stroke Organization za sprovođenje kontinuirane kampanje borbe protiv moždanog udara

– Nagrada „ExEgypt“ za izbor u najboljih pet učesnika ljetne škole u Egiptu

– Nagrada Europskog društva za humanu genetiku (ESHG) za mlade istraživače

– Nagrade Grada Tuzle za natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista – 2014.

– Priznanje „Učenik generacije“ za najbolje učenika generacije 2013/2014 u Srednjoj medicinskoj školi Tuzla.

– Zahvalnica Ambasde SAD za kampanju „Izazov: Izaberi zadatak, budi promjena“ –  ispred Rotaract kluba Tuzla ´99 i Udruženja studenata „MEDICUS“

FOTO

 

VIDEO

Budi dio pokreta! Podrži Adnan Mujanović na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Nauka i obrazovanje