Adnan Džekić

Podržite Adnan Džekić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: ŽIVINICE

KRATKA BIOGRAFIJA

Adnan Džekić je rođen 5.11.1997 godine u Tuzli i živi u Živinicama. Završio je Prvu osnovnu školu u Živinicama, zajedno sa Muzičkom školom.
Nakon završene gimnazije, upisao je studijski program Produkcija na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli.
Ljubav prema umjetnosti rodila se u osnovnoj školi kroz snimanje kratkih filmova, te se nastavila u srednjoj kroz bavljenje pozorištem i igranjem u predstavama. U periodu od srednje škole, Adnan je bio angažovan u preko 30 pozorišnih i filmskih projekata na poslovima režije, dramatizacije, pisanja orginalnih scenarija, glumačkog angažmana, sviranja, snimanja, montaže, fotografisanja, organizacije, vođenja tehnike predstava, grafičkog dizajna i sl.
U školskoj 2022/2023 godini bio je angažovan kao nastavnik instruktivne nastave u Osnovnoj muzičkoj školi u Tuzli na predmetu Violina. Kao voditelj Dramskog studija radio je sa preko 70 djece i mladih na polju drame i filma. Jedan je od osnivača U.G. “Aplauz” Živinice čiji je cilj edukacija djece i mladih u oblasti kulture i umjetnosti te produkcija multimedijalnih projekata.
Zajedno sa kolegama od ove godine je i pokretač Filmskog studija u okviru Udruženja građana “Aplauz” Živinice.

POSTIGNUĆA

Jedan od osnivača U.G. “Aplauz” Živinice

Voditelj Dramskog i Filmskog studija u okviru U.G. “Aplauz” Živinice

Režija i scenarij filmova “Virtuelni zatvor” i “Od gnijezda do zvijezda”

Režija i dramatizacija igrokaza “Mali princ” i “Izviđači Vidrinog jezera”

Režija i dramatizacija predstave “Ptica u džepu”

Autor dramskog teksta “Uglova sedam”

Glumački angažman u 12 predstava

Učešće u preko 30 pozorišnih i filmskih projekata u okviru U.G. “Aplauz,” Živinice Narodnog pozorišta Tuzla, Teatra Kabare Tuzla, U.G. “Scena” Živinice i Pozorišta mladih Tuzle.

MEDIA

Podržite Adnan Džekić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Umjetnost i kultura