Ademir Ćosićkić

Podržite Ademir Ćosićkić na Facebook-u:
MJESTO PREBIVALIŠTA: LUKAVAC

KRATKA BIOGRAFIJA

 Mladi evropski ambasador za Zapadni Balkan, posvećen promociji dijaloga i saradnje u regionu, Evropskih vrijednosti, prilika i komunikaciji Evropske Unije sa mladima. Diplomirao na Univerzitetu u Tuzli i stekao zvanje Bachelor-Inženjera hemijskog inženjerstva i tehnologije. Volonter i učesnik u brojnim projektima.  Hercegovini. Obnašao funkciju Predsjednika Skupštine u lokalno aktivnoj formalnoj grupi mladih, „ Omladinska Grupa KVART Lukavac“ , bio aktivan član studentskog vijeća Tehnološkog Fakulteta kao i studentski član Naučno Nastavničkog Vijeća. Tokom svoje karijere kao aktivista, shvatio da se promjene na bolje mogu ostvariti samo kroz inkluziju, angažman i proaktivnost kako na individualnom nivou tako i na kolektivnom nivou.

POSTIGNUĆA

Connaction Fellow u Das Progressive Zentrum

John Galt Online škola objektivizma

Škola integriteta od Transparency International

Radionica za komunikaciju od strane Gareth Harding, Managing Director of Clear Europe, Tirana

 Sajam: MAP@BiH: Aktivizam za mir u praksi

Program razvoja veština BOOLD BOOST

ARIES/Akademija za reformu izbornog sistema u BiH

Akademija za mlade političke lidere

ERASMUS+ “Izgradnja otpora: Reagovanje na nacionalizam i ekstremnu desnicu uličnom umetnošću i organizacijom zajednice!”

ERASMUS+ “Izgradnja otpora: Reagovanje na nacionalizam i ekstremnu desnicu uličnom umetnošću i organizacijom zajednice!”

ERASMUS+ “Slavimo različitost – borba protiv izopštenja”

ERASMUS+ “Uključivanje mladih sa različitim sposobnostima putem neformalnog obrazovanja i rada sa mladima”

 Međunarodno okupljanje studenata “SHARING LABORATORY” – Održivi dizajn za zajednički zeleni rad studenata u Jugoistočnoj Evropi, Međunarodni Univerzitet Burch

ZORH Prvi sastanak naučnika, stručnjaka i studenata na temu zaštite životne sredine u Republici Hrvatskoj, Univerzitet u Splitu, Fakultet za hemiju i tehnologiju

WorldVision IMPACT+ Sarajevo Novi horizonti za mlade i zajednicu

Upravljanje ciklusom projekta i pisanje projektnih prijedloga

USAID/PPMG. 18. Board member of Youth Bank Lukavac, Foundation of Tuzla Community

TSI- Tuzla Summer Institute – ljetna škola Engleskog Jezika i Programiranja

MEDIA

Podržite Ademir Ćosićkić na Facebook-u:

Povratak na kategoriju Evropski put