Mladi koji su pronašli svoj glas/put kroz građanski aktivizam u širokom spektru tema. Lokalni aktivizam, pomoć starim i oboljelima, pomoć u humanitarnim krizama, vanrednim stanjima, volonteri, aktivsti, članovi organizacija, pojedinci koji kroz svoje djelovanje pomjeraju granice demokratskog društva naprijed.

Glasajte za svog heroja kategorije: Građanski aktivizam

* Moguće je iskoristiti jedan glas

Albertina-Monse Šutalo

Glasanje je završeno

Broj glasova: 72

Alma Mujanović

Glasanje je završeno

Broj glasova: 825

Amer Džekman

Glasanje je završeno

Broj glasova: 225

Berina Avdić

Glasanje je završeno

Broj glasova: 274

Džana Kapić

Glasanje je završeno

Broj glasova: 85

Enes Pašić

Glasanje je završeno

Broj glasova: 337

Ostale kategorije: